Vi är nu "Vår lilla stad"

Vi är stolta över att ha tagit fram en gemensam långsiktig marknadsplan för Handelsplatsen Vaggeryds kommun. Marknadsplanen är ett dokument som ska hålla länge, den visar i vilken riktning vi gemensamt vill utvecklas. Det handlar om hållbarhet, entreprenörskap och atmosfär som är tre viktiga ledord.

Läs marknadsplanenPDF

Eget koncept för handeln

Från marknadsplanen har det också vuxit fram ett gemensamt koncept "Vår lilla stad". Konceptet är vårt sätt att visa våra styrkor från marknadsplanen. I "vår lilla stad" har vi ett ett hållbart förhållande till våra kunder och till konsumtion. Vi marknadsför oss inte på pris och drivs inte av snabba affärer, men måste vara prisvärda genom att göra lite extra för att underlätta i kundens vardag. I "vår lilla stad" är atmosfären viktig för att vi alla ska vilja bo och leva och arbeta här. Vår lilla stad inkluderar hela kommunens handel, har du varit enbart varit i ort och inte övriga så har du inte sett allt som vår lilla stad erbjuder.

Handelsutskottet  

Ingår i Vaggeryds Näringslivsråd med särskild fokus på handel, service och i förlängningen även besöksnäring. Syftet med utskottet är ökad fokus på Handel och Service inom kommunen.

Vad vi gör i handelsutskottet:

 • Driver arbetet med att lyfta handelsplatsen utifrån vår marknadsplan bl a genom att arbeta med plattformen: ”Vår lilla stad”.
 • Verkar för centrumutveckling tillsammans med fastighetsägare.
 • Målsättning att öka ekonomin för handelsinsatser och aktiviteter.
 • Tar beslut om ansökningar till kompetensutvecklingsprojekt.
 • Är en remissinstans för beslut som rör handeln i kommunen.
 • Stödja de lokala föreningarnas arbete.
 • Andra viktiga frågor som rör handelns förutsättningar.

Logotyp "Vår lilla stad"

Vår lilla stad har en egen logotyp. Här hittar du några förslag som du inom handel och service kan använda dig av:

Vår lilla stad

Vår lilla stad

Vår lilla stad i färg

Medlemmar i handelsutskottet

Handelsutskottet

Vaggeryd representeras av:

Jonas Hugosson

Anna Munkstierna

Martin Forslander

Skillingaryd representeras av:

Tina Torp Jensen

Linnea Sjödén Möllås

Kerstin Pierrou

ROJEKTET

SAMARBETEN

 • Vaggeryds kommun
 • Gnosjöregionen
 • Vaggeryd logistic center
 • Science park-systemet Jönköping
 • Interior Cluster Sweden
 • Business Gnosjö Region