Effektivt med energinätverk på AQ

Av Näringslivsrådets medlemmar har AQ Enclosure och Uppåkra Mekaniska deltagit i nätverket som avslutas i dagarna. Ger det något? Det var frågan vi ville ha svar på inför att vi återigen förmedlar informationen om nästa nätverk. I augusti körs nämligen ”Energinätverk för industriföretag” för tredje gången

Nätverksträffar ute hos företagen

Det finns plats för 5-6 företag i det nätverk som arrangeras av Energikontor Norra Småland. Man träffas under ett halvår och deltagande företag står värd för varsin nätverksträff. Värdskapet föregås av en genomgång av enenergikonsult. Fokus ligger på energianvändning och energieffektivisering. I tillägg till genomlysningen tilldelas deltagarna i nätverket olika roller och får ansvar för att komma med idéer och förslag till värdföretaget.

Hur mycket ger det?

Hur mycket ger ett sådant här upplägg, var frågan vi ställde oss när vi träffade Peter Sönnichsen, produktionsteknisk chef på AQ Enclosure. – Jo men det här är ju riktigt bra. Vi hade gjort mycket, men man får en skjuts i sitt arbete och processen går snabbare. Vi började arbetet med att uppdatera vår energianalys från 2008. Vi är tre personer som har deltagit i nätverket, utöver mig är det en person från underhållsverkstaden och en person från fastighetsägaren (Mastec). 

Att vi sitter i en lokal som vi delar med flera aktörer var en del av upprinnelsen till att vi drog igång arbetet. Vi ville veta vart energin tar vägen.

Insatserna har varit enkla. Vi har gjort de enklaste åtgärderna först. Vi har investerat ca 15-20000 kronor och vår tid .Anledning till att investeringen kunnat hållas så låg var att vi redan hade ett KNX system aktivt i fastigheten för tidsstyrning av belysning mm. Betalningen har varit ca 100 000kWh/år på att titta på styrning av kompressor vid helg och extraarbete. Att hitta rätt nivå och ett nytänk på användandet av släckpulser på belysning har sparat oss

ca 110´-120 000 kWh/år. Vi mäter enskilda maskiner och kommer att mäta mycket mer i framtiden. På lacklinjen har vi exempelvis sparat energi då vi har fokuserat på startpulser i förhållande till helger & nätter på tvätten som sparat 150-160 000kWh/år . Vi har även monterat kännare som slår till när produkterna inte kommer in i systemet och kopplar ner förbehandlings delen av lacklinan automatiskt detta sparar ca 230 000kWh/år. På lacklinjen har sparat ca 30 procent enbart räknat på driftstid. Peter fortsätter att lotsa mig genom kalkylen och jag gör ett överslag på att man blivit drygt 600 000 kWh/år mera energieffektiv. De här insatserna har varit enkla och effektiva, säger Peter. - Det finns mycket kvar att göra, till exempel att bli ännu bättre på att återanvända energi.

Rekommenderar andra

Parallellt med projektet har AQ och Peter utvecklat en ny internkalkyl. Att man mäter energiförbrukningen har även varit till stöd för en mer aktivitetsbaserad kalkyl. Det är enklare att härleda kostnaderna till varje maskin och till olika processer. Allt hänger ju ihop och i nätverk får man både bjuda till själv och suga åt sig kunskap från andra. Jag tycker personligen att det varit roligt och väldigt nyttigt. Och rekommenderar även andra att gå nätverket, även när man som vi kommit relativt långt i arbetet med energieffektivisering.  Nivån har varit bra, en bra sammansättning av företag och lagom många träffar, avslutar Peter.

Läs mer om erbjudandet

2013-05-28 Marika Törnqvist

SAMARBETEN

  • Vaggeryds kommun
  • Gnosjöregionen
  • Vaggeryd logistic center
  • Science park-systemet Jönköping
  • Interior Cluster Sweden
  • Business Gnosjö Region