Offentlig marknad

Varje år upphandlas varor och tjänster i Sverige till ett värde av 500 miljarder. Offentlig upphandling är en affärsmöjlighet, så är även nyare lagen om valfrihet. Här presenterar vi stöd och tips för dig som har din målgrupp inom offentlig marknad.

Offentlig upphandling

Nätverk
Om intresse finns av ett kompetensnätverk så kommer vi att starta upp ett sådant!

Hitta upphandlingarna
För att hitta upphandlingarna krävs ofta att man prenumerar på bevakningstjänster, kostnaden för dessa varierar. På TED - Tender Electronic Daily redovisas kostnadsfritt upphandlingar, det är mestadels större upphandlingar som redovisas.

LOV - Lagen om valfrihet (hemtjänsten)

Vaggeryds Kommun har öppnat upp för dig som företagare att ansöka om auktorisation att utföra olika delar inom hemtjänsten.

Projektledare för LOV i Vaggeryds kommun är Bengt-Åke Thelin. Maila eller ring 0370-781 79.

Valfrihetswebben
Drivs av kammarkollegiet. En nationell annonsplats för valfrihetssystem, här kan du hitta annonser inom LOV nationellt och länsvis, samt en del dokumentation.

SAMARBETEN

  • Vaggeryds kommun
  • Gnosjöregionen
  • Vaggeryd logistic center
  • Science park-systemet Jönköping
  • Interior Cluster Sweden
  • Business Gnosjö Region