Elnätsupproret

Elnätsupproret har blivit en tung opponent, som våra politiker nu noga följer. Som en konsekvens av Elnätsupprorets arbete finns idag ett Energimarknadsråd bestående av 20-talet konsumentorganisationer, som träffs regelbundet på Energimarknadsinspektionen. Vidare har arbetet lett fram till att en av initiativtagarna, Eric Anderzon, i dag representerar vår region i Svenskt Näringslivs energigrupp för Skogen, Kemin, Gruvorna & Stålet (SKGS).

Elnätsupprorets okonventionella arbetssätt gör att vi som personer och företagare inte alltid haft full insikt om vilken betydelse och nytta Elnätsupproret bidragit med. För Gnosjöregionen har det inneburit lägre kostnader med 332milj. kr motsvarande 4000kr per invånare.

Arbetsinsatsen i Elnätsupproret har fram tills nu bekostats till största delen med hjälp av egna pengar. Totalt har man lagt tre manår och en hel del resekostnader. Det är främst Eric Anderzons stora engagemang som möjliggjort arbetet. Då nu Eric Anderzon har sålt sitt företag och inte längre själv kan bekosta arbetet söker vi ditt stöd för att fortsätta arbetet.

Mer information finns här: Elnätsupproret

För att fylla i anmälan klicka härWord


SAMARBETEN

  • Vaggeryds kommun
  • Gnosjöregionen
  • Vaggeryd logistic center
  • Science park-systemet Jönköping
  • Interior Cluster Sweden
  • Business Gnosjö Region