Skola Näringsliv

Näringslivsrådet och BUN utvecklar ny skolstrategi.

Vi vill ha fler kontakter mellan skolan och näringslivet. Men det blir alltid inte så bra i praktiken, som det låter. Praktiken upplevs inte alltid spännande. Studiebesöket kanske inte blir så inspirerande som det är tänkt. Stora grupper kräver framförhållning och planering.  Vi vill inspirera, men det är inte så lätt. Ofta blir det inte ens av.

Näringslivsrådet har länge trampat runt bland studiebesök och Fenixdagar, men inte riktigt kunna få till det. När vi så tillsammans med BUN tog upp frågan från grunden var styrparametern att arbetet måste utgå från Läroplanen samt att det inte finns någon budget kopplad till strategin. Så började vi. Vi fick snabbt ihop en grupp med SYV, verksamhetsutvecklare och rektorer utöver Näringslivsråd och BUN.

Frågan är vägen – besöket en biprodukt

Grunden för arbetet jobbades fram ganska så snabbt. Det handlade om att sänka trösklarna. Inte omfattande studiebesök, som med utmanande logistik och som ställer krav på företagen som inspiratörer. Idén som arbetet bygger på är enkel – inga kontakter med lokalsamhället utan att de föranleds av en fråga. Behovet av kunskap uppstår i klassrummet. Vi vill veta något. Vi tar en kontakt. Lärarens roll är att inspirera och stötta- inte att ringa och fixa. En mindre grupp elever åker och hämtar informationen. Eller bjuder in företaget. Smarta telefoner och moderna klassrum gör att företagaren lätt kan komma på plats i klassrummet och kopplas till aktuella fokusdiskussioner. Det viktiga är att eleven vågar, att kontakt uppstår mellan elev och företag oavsett hur och var.

Pilotprojekt

Arbetssättet har inte börjat än. Men vi planerar för ett pilotprojekt! Förankringen ute bland företag och rektorer har dock skett, och man är positiv. Nu ska vi se vad som händer när vi sjösätter.

Det viktiga är som sagt att kontakter uppstår, inte hur.

SAMARBETEN

  • Vaggeryds kommun
  • Gnosjöregionen
  • Vaggeryd logistic center
  • Science park-systemet Jönköping
  • Interior Cluster Sweden
  • Business Gnosjö Region