Teknikcollege - Södra Vätterbygden

Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryd driver gemensamt Södra Vätterbygden teknikcollege som är en satsning på industriutbildningar i gymnasieskolan i syfte att stärka regionens arbetskraft och behålla regionens 10 000 teknik- och industrijobb.

Företagen har en nyckelroll i Teknikcollege som ägs av Industrikommittén. Kommittén består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn.

Satsningen Teknikcollege matchar det behov som finns ute på företagen idag. Det vet vi för vi har en nära relation och samarbetar med regionens företag och organisationer.

 

SAMARBETEN

  • Vaggeryds kommun
  • Gnosjöregionen
  • Vaggeryd logistic center
  • Science park-systemet Jönköping
  • Interior Cluster Sweden
  • Business Gnosjö Region