Ungdomspraktikdag

Syftet med ungdomsprojektet 200 i praktiken var att minska arbetslösheten
hos ungdomar i åldern 18-24 år i Vaggeryds kommun, samt att skapa möjligheter för funktionshindrade ungdomar med behov av stöd att komma ut på arbetsmarknaden.
Projektet påbörjades 2013 då arbetslösheten bland ungdomar var hög.
I vår kommun finns en tradition av samverkan kring arbetsmarknadsfrågor
– tillsammans bestämde vi oss för att utveckla denna tradition, tillsammans
bestämde vi oss för att göra något. Projektet har lyckas placera ett stort
antal ungdomar i såväl jobb, praktik och studier.

Läs mer om våra praktikdagar här:

Spridningskonferens 2016-projektet avslutas

Första praktikdagen

Andra praktikdagen

Tredje praktikdagen

Fjärde praktikdagen


SAMARBETEN

  • Vaggeryds kommun
  • Gnosjöregionen
  • Vaggeryd logistic center
  • Science park-systemet Jönköping
  • Interior Cluster Sweden
  • Business Gnosjö Region