Turismföretagare

Näringslivsrådet arbetar tillsammans med kommunen med att främja besöksnäringens utveckling i kommunen. Sedan några år tillbaka ansvarar kommunen för turisminformationen och marknadsföringen.

Näringslivsrådets uppdrag är att ge stöd till affärsutveckling och främja företagens tillväxt. Turismföretagen erbjuds samma support som övriga bolag. Vi fångar även upp särskilda satsningar riktade mot tursimföretagen. Vi samverkar regionalt med Smålands turism och inom GGVV.

Gemensam turismdatabas

Under 2013 har kommunen konverterat till en gemensam turismdatabas som gäller för hela Småland. Kommunen får här en egen webbplats tillsammans med andra aktörer inom Smålands turism. Här exponeras olika evenemang, sevärdheter och boende i den gemensamma turistdatabasen. Första steget har varit att marknadsföra Småland på hemmaplan här i Småland. Andra steget har varit att marknadsföra Småland i Sverige och vidare i Tyskland.

På Smålandsturism finns mittsmaland.se och här kan smålänningarna själva vara med och påverkar hur deras Småland ser ut. På visitsmaland.se finns grunden för databasen. Denna kan användas på både regionens och kommunens webb.

Nya sidor för evenemang och turism

Nytt på kommunens webb är att de nya sidorna för evenemang och turism är färdiga. Dessa är i sin tur kopplade till turismdatabasen som gäller för hela Småland. Här kan företagen själva lägga upp sina evenemang. Om man är intresserad av hur det funkar och vill lära sig att lägga ut evenemang själv kan man gå en utbildning i programmet citybreak (CBIS). Där lär man sig lägga in evenemang på www.vaggeryd.se.

Utbildningen ger dig chansen att steg för steg gå igenom programmet samt få svar på eventuella frågor.

Vid intresse kontakta: turism@vaggeryd.se eller telefonnummer 0370-678150

På kommunens webbplats finns också en evenemangskaleder som syns på startsidan. Denna är knuten till Visit Smålands gemensamma sökfunktion.


SAMARBETEN

  • Vaggeryds kommun
  • Gnosjöregionen
  • Vaggeryd logistic center
  • Science park-systemet Jönköping
  • Interior Cluster Sweden
  • Business Gnosjö Region