Våra medlemmar

I kommunen finns det cirka 500 aktiva företag, allt från industrier till butiker. Ungefär 100 av dessa är medlemmar i Näringslivsrådet. Näringslivsrådets roll skiljer sig lite åt beroende på typ av företag, storlek och bransch. Oavsett behov är vår roll att lyfta företagens frågor samt att skapa utvecklande aktiviteter och mötesplatser.

SAMARBETEN

  • Vaggeryds kommun
  • Gnosjöregionen
  • Vaggeryd logistic center
  • Science park-systemet Jönköping
  • Interior Cluster Sweden
  • Business Gnosjö Region