Fokusgruppsdiskussion om Skola och Näringsliv

Välkommen till en fokusgruppsdiskussion om Skola och Näringsliv

Ett förslag till arbetssätt har jobbats fram från Näringslivsrådet i samarbete med skolan.

Vad krävs för att detta ska fungera i samverkan med er företagare? Vi önskar vara en grupp företagare från spridda branscher. Kan du vara med?

När: Torsdagen den 25 september.

Skicka din intresseanmälan till marika.tornqvist@vaggeryd.se