KOMPETENSUTVECKLING FÖR DITT FÖRETAG

Vaggeryds Näringlivsråd jobbar aktivt med kompetensförsörjning till kommunens företag. Och många av våra medlemsföretag har kompetensutveckling av befintlig personal högst upp på önskelistan!

Genom det samägda intressebolaget Business Gnosjöregion kan vi erbjuda nya möjligheter att matcha företagens kompetens- och utbildningsbehov med det utbud som finns på marknaden.

Tillsammans med Nässjö Näringsliv och Näringslivsenheten i Jönköpings kommun driver vi också projektet Growkomp för kompetens- och verksamhetsutveckling hos 30 bolag i tillverkningsindustrin. Vi har även ett nära samarbete med Jönköping University och dess fyra fackhögskolor som erbjuder såväl forskningssamarbeten som uppdragsutbildning.

Framtiden på tillväxt

I samarbete med Vaggeryds kommun, andra intresseorganisationer och kommunens olika skolor jobbar vi för att säkra tillväxten underifrån. Redan i förskoleåldern får barnen möjligheten att upptäcka teknik och innovation på REMIDA – ett kreativt återvinningscenter där också företagen engagerar sig genom att bidra med material och spill från produktionen.

Kommunens eget gymnasium, Fenix Kunskapscentrum, erbjuder yrkes- och vuxentubildningar som skräddarsytts för företagens behov. Fenix är också en del av Teknikcollege Södra Vätterbygden.

Kontakta oss:

Susanne Haegerstam
Kontaktperson
Maila eller ring: 073 056 84 26