Flicka håller upp skyddsmask.

Skyddsutrustning sökes

Länsstyrelsen söker företag som kan hjälpa till i framtagandet av skyddsutrustning. Läs deras brev nedan.

Det finns en akut brist av skyddsutrustning hela vägen från det globala- till det lokala planet. Arbetet med att samordna de resurser som finns, samt skapa nya, pågår på alla nivåer. Socialstyrelsen har sedan en tid inventerat behoven hos de olika regionerna. Nu pågår arbetet med att fånga upp behoven i kommunerna.

Exakt hur fördelning kommer ske framöver vet vi inte just nu men arbetet med att skapa så goda förutsättningar som möjligt måste fortgå.

Du som kan hjälpa till:

Har du eller ditt företag möjlighet att på något sätt stödja i arbetet med att ta fram skyddsutrustning så tar vi tacksamt emot förslag. Nedan har vi försökt sammanställa lite bakgrund.

Det vi vill ha uppgifter om är följande:

  • Vad kan ert företag hjälpa till med.
  • Vilka volymer är möjliga?
  • Hur snabbt kan ni komma igång och vilken uthållighet finns?
  • Vilka kontaktvägar kan vi förmedla?

Länsstyrelsen roll

I den svenska krishantering har länsstyrelsen en samordnande roll på det regionala planet. Det rör sig bland annat om samordning och stödjande i att fördela länets samlade resurser samt fungera som kontakt mot de nationella myndigheterna och regeringen.

Länsstyrelsen har inga möjligheter att själva lägga några beställningar utan kan endast förmedla kontakter samt försöka få allt att flyta så smidigt som möjligt.

Varje kommun och region måste själva göra en bedömning om vad de behöver och göra egna beställningar.

Samlade länkar för dig som företagare

Region Jönköpings län

På Region Jönköpings Läns hemsida finns samlad information om hur olika organisationer kan stötta företag i den nuvarande situationen:

Almi

Samlad information från Almi med anledning av coronaviruset

Verksamt.se

Verksamt.se har samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktiga för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Svenskt näringsliv

Information om corona/covid-19 till dig som företagare från Svenskt näringsliv.

Företagarna

Företagarnas artiklar som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare.

Regeringen

För att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19 har flera ekonomiska åtgärder vidtagits.