Flicka håller upp skyddsmask.

Uppdateringar från Vaggeryds kommun

Här kommer en uppdatering från Vaggeryds kommun till olika delar av näringslivet.

Covid-19 fortsätter sin framfart. Vaggeryds kommun har därför valt att göra ett par mindre tillägg till åtgärdslistan för att stödja företag:

  • Tidigarelägga investeringar och inköp, i den mån det är möjligt.
  • Föra dialog med kommunens leverantörer. För företag som inte kan leverera enligt avtal till följd av Corona/Covid-19, bör inte krävas på vite.

Minskad smittspridning på restauranger, barer och caféer

Obs! En ökad tillsyn kan komma att ske hos företag inom livsmedel- och restaurangsektorn om vi får dessa direktiv.

Det är viktigt att de regler som gäller för Covid-19 verkligen efterlevs och att smittspridningen begränsas så mycket som möjligt. Tänk på att hålla avstånd!

SKR föreslår nu ett arbetssätt för uppföljningen av Folkhälsomyndighetens föreskrifter om förhindrande av smitta av covid-19 på restauranger, barer och caféer. Förbundet presenterar också material som kan vara till hjälp i uppföljningen.

Stöd i hyressänkningar

En nyhet som Regeringen lanserade i slutet på förra veckan är om stöd för sänkta hyror i utsatta branscher:

Som en följd av detta öppnar vi viss möjlighet för krisbranscher att under en period söka hyressänkningar hos organisationen Vaggeryds kommun. De av VSBo:s hyresgäster som verkar i, av regeringen listade, utsatta branscher har i dagarna fått information om detta.

För kunskap och kompetens

Staten öppnar också för kompetensförstärkning av företag genom finansiering av utbildningar (VUX/Komvux), inom vilka områden skulle ni ha behov att öka era kunskaper och stärka er kompetens? Hör av er till Johan Thorsell, näringslivschef, på johan.thorsell@vaggeryd.se.

Tänk på möjligheten som finns i Företagsjouren som Regionen har etablerat.

Den är så pass bra att den nu blivit nationell. Här kan du få stöd och råd i alla dina frågeställningar kring Covid-19.

Almi i Jönköping är också ett sätt att få (finansiellt) stöd och hjälp/råd. Du hittar kontaktytan till dem här (där ni även hittar en hel del webbutbildningar man kan delta i):

Om ni bara vill följa en viktig webbsida kring nyheter för företagare med avseende på Covid-19, så föreslår jag att ni håller koll på. Den här är duktig på att samla alla nyheter.

Utbildning och webinarium

Passar på att pusha för två Webinarium i närtid:

Ett första Webinarium den 30/4, kl 08:30-09:30. Detaljer och anmälan hittar du i den bifogade filen.

Ett andra Webinarium rör främst personer/funktioner som jobbar med personal, organisation och HR-frågor. Detta äger rum den 5 maj, kl 09:30.

Turism och besöksnäring

På Smålands Turism arbetar man just nu på att få scenariobeskrivningar, hur framtiden och sommaren kan se ut och vad kan man göra i olika scenarior.

Smålands turism koncentrerar sig nu på den svenska marknaden i år, och kommer att köra en sverigekampanj under hela sommaren. För detta tar de hjälp av kommunerna. De utländska marknaderna fokuserar man på enbart inför 2021. Även om det kommer ströturister från Danmark och Tyskland, vilket några märkte i påskas, så har Tyskland meddelat följande:

Tyska utrikesministern: Det blir ingen utlandssemester!

Heiko Maas anser att internationell turism inte kommer vara möjligt på sikt. Utrikesministern ser "inte ett enda tecken" på att resevarningarna som just nu gäller för hela kloten kan upphävas. Vidare säger han att man ska titta på läget från vecka till vecka för att bedöma om förutsättningarna för resandet förändras. Just nu ser han ingenting som pekar åt det hållet. "Det är i nuläge oförsvarligt att säga till människorna att de kan göra semester utomlands", säger han (Tagesschau).

Sedan kom det ungefär som ett svar på det uttalandet, en artikel i den stora dagstidningen Welt idag om vilka länder som man eventuellt kunde resa till och där stod Sverige som det bästa alternativet. Av anledningen att hela Skandinavien är mycket glest befolkat, det går att ta sig hit med bilen (ännu lättare om Danmark öppnar) och det svenska samhället är öppet. Vi får se vad som händer i sommar helt enkelt.

Tveka inte att höra av er till Smålands turism med lägesbeskrivningar och behov i näringen. Det går att följa deras nyheter och signa upp på nyhetsbrevet på deras hemsida:

Samlade länkar för dig som företagare

Region Jönköpings län

På Region Jönköpings Läns hemsida finns samlad information om hur olika organisationer kan stötta företag i den nuvarande situationen:

Almi

Samlad information från Almi med anledning av coronaviruset

Verksamt.se

Verksamt.se har samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktiga för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Svenskt näringsliv

Information om corona/covid-19 till dig som företagare från Svenskt näringsliv.

Företagarna

Företagarnas artiklar som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare.

Regeringen

För att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19 har flera ekonomiska åtgärder vidtagits.