TILLVÄXTPROGRAMAVTAL

Fortsatt utveckling för ditt företag

Som nystartat företag har du möjligheten att teckna ett Tillväxtprogramavtal med oss.

Avtalet innebär att du förbinder dig att fortsätta att utveckla din affärsidé och jobba för tillväxt. I utbyte får du tillgång till vår affärscoach under ett bestämt antal timmar. Konceptet finansieras av Science Park och Vaggeryds kommun.

För att kunna teckna ett tillväxtprogramavtal får företaget inte vara äldre än tre år. Vi vill också att affärsidén ska ha tillväxtpotential, på hemmaplan eller på exportmarknaden.

Kontakta oss:

Science Park Vaggeryd

Affärsutvecklare Sara Jeppsson

Ring 073 027 30 90 eller e-posta