INNOVATIONSUTVECKLING

Vi hjälper dig att utveckla idéer och ny teknik

Vaggerydsföretagaren är påhittig av naturen. Hos oss finns många goda exempel på hur innovativa ideer har skapat verklig affärsnytta.


Om du har en idé kring en ny produkt eller process kan du vända dig till oss för att få råd och kontakt med experter som kan hjälpa dig vidare.

Genom oss kan du också få hjälp med finanseringen. Almi Innovation, Science Park och Research Institutes of Sweden (RISE) ingår alla i vårt nätverk. Vi har även ett nära samarbete med Jönköping University och dess fyra fackhögskolor inom ekonomi, teknik, kommunikation och hälsa.

Kontakt

Sara Jeppsson

Affärsutvecklare Science Park

Ring 073 027 30 90

eller e-posta