Samarbeta och marknadsför varandra

Bort med revirtänkandet och samarbeta istället poängterade Ellen Nystedt som föreläste på gårdagens turismträff.

Ellen Nystedt som driver företaget Nystedt Husky Tur & Natur och är mottagare av årets turismpris fanns på plats på turismmötet igår för att prata om hur hon jobbar samt hur hon har kommit dit hon är idag.

Ellen själv säger att hon är en utomhusberoende före detta hundspannsförare och polarguide i Arktis som nu driver ekoturismföretaget Nystedt Husky Tur och Natur. Ett långt namn för ett företag kan någon tycka men hon ville verkligen få med allt hon gör i namnet. Nystedt Husky Tur och Natur skräddarsyr aktivitetet för alla, från den lilla familjen till det stora företaget.

- Vi är inget stort företag, vi har ett dussin hundar och fokuserar på mindre besöksgrupper. Vi är beroende av goda vänner och bra sammarbeten säger Ellen.

Att sammarbeta är något som Ellen verkligen betonar, det är lättare att jobba tillsammans än att jobba själv. Gå med i så många nätverk som möjligt för där kanske du kan hitta dina samarbetspartners, granska dem och se vilka som har samma kärnvärden som ditt företag har, säger hon.

Ellen poängterar också att revirtänkandet och kommungränserna mellan företagen måste bort. Det är nämligen ingen och inget som hindrar dig från att tänka utanför ramen förutom möjligtvis du själv. Hon tycker istället att man ska hjälpas åt och marknadsföra varandra, för om det går bra för de andra företagen på orten är möjligheterna stora att det går bra för dig med.

Ett sätt att marknadsföra varandra på är sociala medier. Eller varför inte rekommendera varandras produkter/tjänster när kunderna är på besök? På lång sikt är det något som alla kan tjäna på.

När det gäller upplevelser säger Ellen att allt kan vara en upplevelse eftersom svaret på vad en upplevelse är ligger i betraktarens ögon. Men du måste leverera 110% till kunden varje gång, oavsett vad som händer bakom kulisserna, säger Ellen.

- Jag kan inte garantera snö, men jag kan garantera att mina kunder får en helhetsupplevelse här. De får vara från start till slut och på det viset blir deras vistelse hos mig ett minne för livet fortsätter hon.


På mötet behandlades också upplägget för besökskartan 2014, turismbroschyren 2014 samt bokninsystemet online i Citybreak.

Vi tar nu ett starkare grepp om hur vi vill kommunicera ut information om kommunen och näringslivet. Genom att kombinera olika former av kommunikation via karta, tidningen HÄR och webbsidor har vi möjlighet att på ett effektivare sätt profilera oss mot vår omvärld.

Nytt för i år är att kommunens karta samt infartskyltar kommer att drivas i egen regi i samverkan mellan kommunen och Näringslivsrådet.

Mer information och anmälan för medverkan i kommunkartan hittas här: mer information

Nevena Filipovic 2014-02-21