VAGGERYDS NÄRINGSLIVSRÅD

Väx och utvecklas tillsammans med oss!

Nästan alla kommuner har en näringslivsavdelning eller ett näringslivsbolag. I Vaggeryds kommun har vi valt att driva vårt arbete i ett bolag som ägs gemensamt av Vaggeryds kommun och av företagen – det vill säga våra medlemmar.

Vårt gemensamma uppdrag är att utveckla det lokala näringslivet i Vaggeryds kommun. Till oss kan du vända dig för att få hjälp med dina frågor om utveckling, etablering och kompetensutveckling – oavsett om du är medlem eller inte.

Till vår hjälp har vi våra kollegor i Science Park-systemet, Almi samt regionala nätverk och kompetensutvecklingsprojekt. Tillsammans med de övriga näringslivsbolagen i GGVV äger och driver vi också utvecklingsbolaget Business Gnosjöregion.

Vårt näringsliv präglas av täta relationer mellan företagen där samarbete och kunskapsutbyte är en självklarhet. Som medlem i Vaggeryds Näringslivsråd kommer du snabbt in i våra nätverk. Du får också möjligheten att ta del av olika erbjudanden kring företags- och kompetensutveckling till reducerat pris. Varmt välkommen som medlem!

Från Näringslivet:

ordf. Mårten Ewertson (Gärahovs Bygg)
Jörgen Johansson (El-Agenten)
Susanne Haegerstam (And people)
Emma Nord (Vaggeryds Svarv)
Thomas Wilsson (Kinnarps)

Från Kommunen:

Gert Jonsson (m)
Kenth Williamsson (s)
Ulf Abrahamsson (c)
Annika Hedvall (kommundirektör)

Adjungerad

Per-Erik Lorentzon (BUN)

Från Arbetsförmedlingen:

Andreas Appelberg

Adjungerad

Sören Karlsson (AF)

Suppleanter:

Bo Johansson (Uppåkra)